Klavírní kurzy pro pokročilé hráče a občas i nadšené začátečníky…

v Praze nebo Berouně

MgA. Zdeněk Páleníček má za sebou pedagogickou, koncertní i nahrávací zkušenost. Autenticky prostředkuje a rozvíjí odkaz klavírní metodiky a interpretační zkušenost ze třídy Josefa Páleníčka (Martinů, francouzská hudba, Beethoven, Brahms, Janáček) a Františka Raucha (světová a česká romantika, Schumann). Hodinová lekce nebo 1,5hodinový kurz probíhá v centru Prahy nebo v Berouně, případně u žáka (dle dohody). Konzultace a příprava ke zkouškám na odborné hudební školy.

J. S. Bach - Francouzská suita č. 5 G dur, 1. část
Josef Páleníček - Klavírní skicář, Preludium
C. Debussy - Preludia I č. 2 - Plachetnice
B. Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň - Jan Páleníček vcl
C. Debussy - Preludia I č. 9 - Přerušená serenáda
B. Martinů - Variace na Rossiniho téma, 2. variace - Jan Páleníček vcl
Josef Páleníček - Zpěvy staré Číny, č. 4 Na mne-li myslíš - O. Štěpánová canto
L. Janáček - Pohádka, 3. věta - Jan Páleníček vcl
J. K. Páleníček - Nokturno

Zahradní práce a projekty

přednostně pro oblast středních Čech

  • zahradní projekty k soukromým novostavbám
  • úprava privátních zahrad
  • spolupráce s realizačními firmami
  • návrhy technickým výkresem i v 3D projekci

Individuální kurzy francouzštiny pro začátečníky i pokročilé

přednostně pro oblast středních Čech

  • výuka ve vlastních prostorách v centru Prahy nebo u klienta
  • kombinace metod české učebnici s jinými (např. Grammaire progressive du francais, Panorama a další)
  • platba s hodinovým nebo měsíčním předstihem
  • lektor je držitelem obou státních certifikátů DELF i DALF

MgA. Zdeněk Páleníček

absolvent (1976) pražské AMU ve třídě prof. Františka Raucha a Josefa Páleníčka

Účinkoval především jako komorní pianista v duu s violoncellistou Janem Páleníčkem, v Ars triu, s Jihočeskou komorní filharmonií a mimo další instrumentalisty dlouho spolupracoval s pěvkyní Olgou Štěpánovou. Vystupoval v Polsku, na Slovensku, v Německu a ve Francii. Dvakrát vedl interpretační stáže ve Francii v Digne a byl členem soutěžních porot pedagogických fakult a konzervatoří. Učil jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Praze a v osmdesátých letech v Českých Budějovicích na specializovaném hudebním oddělení, které umělecky vedl prof. František Rauch. Žánrovým obohacením byla pak práce s jazzovými pianisty na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, které učil klasický klavír.

Zdeněk Páleníček získal mimořádný vhled do klavírní hry a hudebních stylů ve styku se dvěma předními českými pianisty – Františkem Rauchem a se svým otcem Josefem Páleníčkem.

„František Rauch hrál s oduševnělou noblesou českou romantickou hudbu, byl to bytostný romantik a nedostižný interpret Schumanna. Můj otec zase vykládal strukturu díla nejen jako interpret, ale zároveň jako skladatel, byl obdařen mimořádnou tvůrčí silou a myšlenkovým přesahem i do ostatních druhů umění. Ve Francii pod vedením Alfreda Cortota pronikl do impresionistické tvorby a zvuku klavíru, což autenticky předával žákům. S prof. Rauchem měli navíc oba pianisté společnou třídu, která tak byla jedinečnou inspirativní dílnou a fenoménem na AMU“.

Josef Páleníček byl výjimečným interpretem Beethovena, Brahmse, Martinů a především Janáčka.

Přelomová devadesátá léta byla i pro Zdeňka Páleníčka novou etapou. V letech 1995–1997 si rozšířil okruh znalostí o mimořádné studium na ČVUT a ČZU v Praze, se zaměřením na tvorbu krajiny a na zahradní projekci. Vyučovali zde přední odborníci jako Doc. Ing. arch. I. Vorel CSc. a na ČZU Prof. Ing. J. Mareček CSc. Na obou fakultách i v rámci mimořádného studia absolvoval všechny předepsané zkoušky. A k potěšení z jazyků, k překladům a příležitostné výuce francouzštiny má Zdeněk Páleníček také oba stupně státních zkoušek DELF (2006) a DALF (2008), vykonaných na Francouzském institutu v Praze.

Mé první webové stránky vznikly v devadesátých létech plných nadšení, nových plánů a projektů. Jak šel čas, nešly v nových programech otevřít a dostaly tedy nový kabát. Ale vzhledem k (jejich) stáří… nabídka platí jen pro dobré kamarády.